poetry-selfportrait

Blue eyes, short hair,
mysterious being, you are fair
You can walk and talk,
play and pray
You can caress and say
I like your way
You are here to stay
at least til May
then you’ll be too gay
and fly away … far away!

A swedish translation (automated translation does not always make sense):

Blå ögon, kort hår,
mystiska varelse, du är vacker
du kan gå och prata,
leka och be
Du kan smeka och säga
Jag gillar ditt sätt
Du är här för att stanna –
åtminstone till Maj
Sen kommer du vara för glad
och flyga iväg … långt bort!