❄ Multilingual Musing 🌺

dedicated to the reader(s)

As a form of translinguistic vocalization or imitational translation; consider taking well-known expressions in other languages and expressing them in one’s mother tongue while maintaining the emphasis and tonality of the original language in thought ior¹ voice or thought, barriers are torn down in one’s heart and mind and a profound sensation like birthing oneself within oneself is felt, like verbally opening a Russian doll or zooming in a fractal geometry.

How fluid linguistic expressions are at their core!

Yes, the snowflake and flower in the title represents fractals and winter turning into spring around the date of this post.

1: ior: inclusive or

Swedish translation below:

❄ Multilingvistisk fundering 🌺

tillägnad läsar(-en/-na)

En form av translingvistisk vokalisering, eller en form av härmande översättning; genom att ta uttryck på andra språk och översätta dem till ens modersmål medan betoning och tonalitet behålls från ursprungspråket i tanke keller¹ röst rivs barriärer i hjärta och/eller sinne och en känsla av att föda sig själv inom sig själv upplevs igenom att verbalt öppna en rysk docka eller zooma in en fraktal geometri. Hur flytande språkliga uttryck är i deras kärna!

Ja, snöflingan och blomman in titeln representerar fraktaler och vintern som i skrivande stund går över till vår.

1: keller: betonad inklusiv eller, vald som nyord istället för ieller för att undvika uttalsförväxling med gäller.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s